Balada inge

márvinova finta

Stála, zasněná u dveří,
z očí jí svítil den, sluncem zalitý,
v bouřlivých říčkách, z hor dolů se valil čas
do cizích zemí a cizích osudů.
Má zvláštní přání,
ne s každým o něm rozmlouvá,
něčemu se brání, touží po poznání
kam mířit má, kroky svý a s kým.
Přebírá, zapadlé obrázky
z kramářských vozů, co trousí po cestách,
v zapadlých hospodách, chvíli se zastaví,
poslouchá příběhy, co jiní vypráví.
Má zvláštní přání,
ne s každým o něm rozmlouvá,
něčemu se brání, touží po poznání,
kam mířit má, kroky svý a s kým.
Pojednou, daleko odsud,
všechno tak známý, jí náhle připadá,
v nejasných konturách domů a nadějí,
poznává život svůj a lidi kolem ní.
Mám zvláštní přání
ne s každým o něm rozmlouvám,
něčemu se bráním, toužím po poznání,
kam mířit mám, kroky svý a s kým.
Tiskni text z www.akordytexty.cz