Borůvkový vrch

Milan Chladil /Louis Armstrong /Laurie Lewis /V. Rose

Pojď se mnou dál,za hluboký les,
přes rozkvetlý vřes,já cestu znám.

Pojď se mnou dál,za hluboký les,
já chci ještě dnes,být s tebou sám.

Kde končí les borový a modravý stín,
je pahorek růžový,jen já o něm vím.

Tam s tebou jít,já vždy jsem si přál.
Sám s tebou chci být,jen pojď se mnou dál.

Pojď se mnou dál,za hluboký les,
přes rozkvetlý vřes,já cestu znám.

Pojď se mnou dál,za hluboký les,
i chci ještě dnes,být s tebou sám.

Kde končí les borový a modravý stín.
Je pahorek růžový,jen já o něm vím.

Tam s tebou jít,já vždy jsem si přál.
Sám s tebou chci být jen,pojď se mnou dál.
Tiskni text z www.akordytexty.cz