Caligula

E!E

      E 
SLOKA:
   H, A
®: 

1)  Byl to velký šéf, 
světa císař byl,
zákony on zrušil,
se svou sestrou žil, veřejně žil

®) Ave Caesar, ave Caesar
Dějiny, které psal Řím, 
dějiny, které psal Řím
Ave Caesar, Caligula

2) Pak se z toho zblaznil,
všechny ženy chtěl,
aby se svět nenudil,
založil bordel, státní bordel
®:

3) Koně zvolil konzulem,
sám na Boha se povýši,
na lid zanevřel,
strážce ho zabil, strážce ho zabil
®:

4)  Tak to končívá
se samovládci,
tak to končívá,
tak to končívá

Ave Caesar, ave Caesar, ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz