Byl večer tichý- valčík

Lidové písně - České

Byl večer tichý, večer májový,
vyšla si dívka...
Tiskni text z www.akordytexty.cz