Sbohem galánečko

Vlasta Redl

   G     Emi  Ami     D7 G A7
1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti,
   D     Hmi  Emi     A7 D
  sbohem, galánečko, já už musím jíti,
  Ami   D   G    Ami D7 G       Ami D7 G
  kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití,
  Ami   D   G    C D7 G  Emi    Ami D7 G
  kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití.

2. [: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :]
  [: [: kyselé vínečko :] podalas' mně v džbánu. :]

3. [: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :]
  [: [: eště včil sa stydím, :] co sem všecko tropil. :]

4. [: Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila, :]
  [: [: to ta moja žízeň, :] ta to zavinila. :]
Tiskni text z www.akordytexty.cz