Až zazní hlas zvonů

Učedníci

Až zazní hlas zvonů a přijde Pán,
tak vezmu svou víru a půjdu s ní sám.
A s poslední prosbou k Bohu i k vám.

R: To až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.

Až zazní hlas, hlas zvonů, tak začneme žít
a z poháru lásky všichni budeme pít.
Ty největší sbory k díkům zaplní chrám.

Až zazní hlas zvonů na poslední soud,
ti, kdo nechtěli lásku, ti změní se v troud.
Kdo neměl v životě štěstí, tak přidá se k nám.

Až zazní hlas zvonů a přijde Pán,
všichni vrátí se domů, kam každý je zván.
A společně sejdem se v jediný chrám.
Tiskni text z www.akordytexty.cz