Ani tak nebolo- polka

Lidové písně - Slovenské

16
[: Iditi, iditi, němal si sa bíti, 
   nebol by ti zaťal valašku do (oka) :] (riti)

28
[: Na vysokej veži, ježili sa ježi, 
   jeden jež povedal, že by si za - ježil	:]

40
[: Myslivci na rynku vešali rychtára 
   eště aj po smrti chalupa mu stála :]

52
[: Podala cigánka, cigánovi gajdy, 
   aby jej gajdoval okolo chalupy	:]

Mezihra

76
[: Maryša, maryša nechoď do pivnice
   chlapci sú beťári stiahnu nohavice	 :]

88
[: Maryša nědbala do pivnice išla, 
   tak ju vyondili, len by domov prišla  :]

100
[: V Bystrici po váhu plávaly lajná tri,
   ludia si mysleli, že sú to ondatry  :]

112
[: Ani tak něbolo, ani tak nesmie byť,
   aby ty mládenci, němali za čo piť :]
Tiskni text z www.akordytexty.cz