Sám císař rozkázal

Asonance

    D     A    G    D
1. Sám císař rozkázal svým armádám jít,
    G      Hmi   A    G
  za francouzskou říši ve válce se bít.

2. Namířil kanóny na anglickou zem
  a zabil mně milého, když jel úvozem.

3. Když odváděl koníčka domů z bitvy zpět,
  nespatří sluníčko ráno vycházet.

     D         A    G    D
R: Zlomená ted světem bloudím, uplakaná uléhám,
     G     Hmi   A    G
  že ve válce můj milý zabitý leží tam.

4. Kdybych mohla mít křídla jako ptáček malý,
  abych doletět mohla, kde můj milý leží.

5. Svým malým křidélkem jeho tvář pohladit
  a pár lučních kvítků na hrob položit.
R:
6. = 1.
7. = 2.
R:

Tiskni text z www.akordytexty.cz