Chodníček bělavý- valčík

Lidové písně - Moravské

1. [:Chodníček bělavý, mezi vinohrady.:]

   Rosenka už padá, travěnka uvadá a já sama tady.2. [:Sama samotěnká, tady u voděnky.:]

   Veselú si zpívám, travěnku vyžínám, doma pro kravěnky.
Tiskni text z www.akordytexty.cz