Chrám svatého Víta

Václav Neckář /G. Stephes /Jiří Štaidl

1. Chrám svatého Víta je gotiky chlouba			

   a já vás vítám a půjdeme dál.				


2. Tam nalevo v sále, co můj pohled stoupá

   je koruna krále, však není tu král.


R: Teď dámy jen vám chtěl bych rád tu připomenout		

   že jsem tady já a že mám svoje srdce

   a vám chtěl bych je dát!					


3. Chrám svatého Víta je gotiky chlouba

   a já vás tu vítám a půjdeme dál
Tiskni text z www.akordytexty.cz