Chváľte služobníci

Křesťanské písně

         Emi        G    
®: Chváľte služobníci, chváľte Hospodina, 
   D    Emi  
meno Jeho, aleluja.
svojho Pána, meno Ježiš

Emi              G      
Tam, kde znie plač v srdciach zranených, 
     D      Emi    
Boh posiela svoje slovo.  ®:

Pán volá nás k sebe na Sion, 
kde prebýva v svojej sláve.    
®:

Nech Boží ľud všade víťazí, ruku svoju vlož na Sion.      
®:

Boh otvára svoje náručie, prichádza k tým, čo hľadajú.     
®:

Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Tvoje prespevujú.    
®:

Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.    
®:
Tiskni text z www.akordytexty.cz