Šla pískem, tváře zářící

Lidové písně - Skotské

1. Šla pískem, tváře zářící,
  slova bral jí z úst vítr sílící.
  Šla pískem touhy a váhání
  bosá dívenka krásná jak svítání

  Znám ten písek, ten vítr, tu pláž,
  jsem tvá touha, jsem tvé váhání,
  jsem tvé dětství, tvůj sen, tvoje stráž,
  která ohníčky v očích ti chrání.

2. Jdou pískem, ve vlasech déšť průzračný,
  slova bral jim z úst vítr zázračný.
  Jdou pláží prvního líbání
  bosé dívenky krásné jak svítání.

  Znám ten příliv, co smyl stopy tvé
  v písku šťastného stmívání,
  mávej dětství a přej lásce své,
  ať ti ohníčky za víčky vrátí. 
Tiskni text z www.akordytexty.cz