Až bude pokosená tráva

Eva Kostolányová /Tibor Grünner /Andrej Lieskovský

Emi
Kráčame si ruka v ruke 
        H7
snivou cestou, pod nohami stráca sa nám zem, 
Ami         D7
stratili sme ulice a celé mesto,
G                G7
prehľad o ňom diskutoval snem. 

C
Prekročíme potichúčky bránu dúhy,
Ami
pňom porátaš letokruhy,
Emi
ponáhľaj sa čo ak skúsi 
       H7         E
niekto druhý naše tiché miesto nájsť. 


E  E6  E  E6  H7
Až bude pokosená tráva,
         E6 E  E6, E
málokto takej odolá-va  
E7            A   Ami
viem čo sa v tráve mnohým stáva, hmm .. 
E      H7      E
Poď radšej nechajme ju rásť 
H7    E   H7     E   H7
tú trávu rásť, do zajtra rásť. 

Kamže spolu kráčame sa kdekto pýta 
ja si vtedy vymyslím čo chcem,
v tejto veci som tak trochu zanovitá 
kto má vedieť, že chodíme sem?

Nie je to kraj sveta kam nás nesú nohy,
však pre nás tam kvitnú hlohy 
a že máme pre prírodu zvláštne vlohy,
ľahko je to miesto nájsť.

Až bude pokosená tráva, málokto takej odoláva 
viem čo sa v tráve mnohým stáva, hmm ...
Poď radšej nechajme ju rásť
tú trávu rásť, do zajtra rásť.
Tiskni text z www.akordytexty.cz