Alasdair, syn Collův

Asonance

  Emi
1. Alasdaire, o ho, synu Collův, o ho,
              C      D   Emi
  do tvých rukou, o ho, vkládám osud skotské země.
   Emi
R: Slavné činy, slavné činy budeš konat, budeš konat,
           C        Ami    D   Emi
  ty náš povedeš, vždyť jsi jediným synem velikého krále.
2. Pán z Ach-nam-breac, o ho, bude zabit, o ho,
  tvojí rukou, o ho, pohřběte jej do údolí.
R:
3. Alasdaire, o ho, synu Collův, o ho,
  zvedni hlavu, o ho, země čeká na tvá slova.
R:
4. Nepřátelé, o ho, ve svém strachu, o ho,
  budou prchat, o ho, překvapíš je za svítání.
R:
5. Zdálo se mi, o ho, že jsem viděl, o ho,
  dneska ráno, o ho, v rozvalinách celé město.
R:

Tiskni text z www.akordytexty.cz