Už bude šest

Miloslav Ducháč /Vladimír Dvořák

Moje milá není, jako jiné, moje milá je jen jediná.

Když jsem s ní, čas překotně mi plyne

A když jsem sám, je chvíle hodina.

Pro ni, ovšem, čas nehraje roli, hodina je totéž, co pár chvil.

Moje milá nikdy nedovolí, aby jí čas život znesnadnil.
Má sladký hlas a vlasy hedvábné a v očích jas, který nestárne.

Když počkáte, i vás má milá zmámí,

Jen chviličku a bude tady s námi.

Už bude šest, už se jí dočkáte. Už bude šest a řekla o páté.

Má sladký hlas a v očích jas a tucet jiných krás,

Ještě kdyby jednou přišla včas.


CELÉ 2X
Tiskni text z www.akordytexty.cz