Batalion

Spirituál Kvintet

              
Batalion
 Spirituál Kvintet
  
 a  C   G  a   
® Víno máš a markytánku
     C  G a e  a 
 dlouhá noc se prohýří 
                       
Víno máš a chvilku spánku díky díky verbíři
  a           
 1 Dříve než se rozední
      C    G   a  e 
 kapitán k osedlání rozkaz dává
 a           G a e a 
ostruhami do slabin koně pohání 
                  
Tam na straně polední čekají ženy
 zlaťáky a sláva
 do výstřelů karabin zvon už vyzvání
   a    C    G          a 
 *: Víno na kuráž a pomilovat markytánku
        C    G,ae  a
zítra do Burgund batalion zamíří 
                      
Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku
 díky díky vám královští verbíři
 2. Rozprášen je batalion poslední vojáci
 se k zemi hroutí, na polštáři z kopretin
 budou večně spát
 Neplač sladká Marion
 verbíři nové chlapce přivedou ti
 za královský hermelín padne každý rád *,®
   
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz