Už je večer- valčík

Lidové písně - Moravské

1. /: Už je večer, už zapadá slunéčko. :/
  /: Za hory, za lesy potěšení kdeže si,
   pro tebja mňa zabolelo srdéčko. :/

        - M -

2. /: Už je večer, aj už vyšla hvězdička. :/
  /: Na lúce u hája zabili tam šohaja,
   zabili tam panští drábi Janíčka. :/

        - M -

3. /: Keď zabili, pochovali pod javor. :/
  /: Černý kříž stavjali a na něj napsali,
   tady leží pochovaný zbojník z hor. :/
Tiskni text z www.akordytexty.cz