Pigi čaj

Salco

Úvod bicie + vyhrávka 4x

1. Pozval som ju, len na pár slov, kým neprídu, naši z kina,
  práve vtedy, zhaslo svetlo, v tej tme sa zdá, celkom iná.
  Sedí, a ponúkam jej, pravdu skrytú v starom víne, 
  ona vraví, ty si nalej, ja mám k tomu, zvyky iné.

R: [: U nás taká obyčaj, pije sa len pigi čaj,
   u nás taká obyčaj - pigi čaj:]

SÓLO (4x) ...

2. Odvtedy ju vítajú vždy, dve barové, prázdne skrine,
  vo všetkom je, kúsok pravdy, aj v čaji, aj v starom víne. 

R: [: U nás taká obyčaj, pije sa len pigi čaj,
   u nás taká obyčaj - pigi čaj:]

SÓLO (4x) ...

Medzihra (2x) 

U nás taká obyčaj, pije sa len pigi čaj,
u nás taká obyčaj - pigi čaj.
	
U nás taká obyčaj, keď nemáš si požičaj,
u nás taká obyčaj - pigi čaj.
 
R: [: U nás taká obyčaj, pije sa len pigi čaj,
   u nás taká obyčaj - pigi čaj:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz