Bim bam (Starý mlynář) - valčík

Franta Poupě

B  předehra

Es Byl jednou starý mlynář,ten hezkou dceru měl,

  o ruku jsem ho prosil,on mně ji dát nechtěl,

  já ji přec pomiloval,sám osud sloučil nás,

  když jsme se ráno zasnoubili,zazníval zvonů hlas.

 

  mezihra

 

  Za vodou u mlýnice,rozkvetly růžičky,

  přijď tam za mnou má milá až vyjdou hvězdičky,

  čekám tě za vesničkou,večer na rozcestí,

  za lásku tvou,povím ti svou,pohádku pro štěstí.

 

As Bim bam,bim bam,zvonků hlas vyzvání,

  slyš má lásko nesladší vyznání,

  vyslyš mé přání jen,než přijde nám bílý den,

  bim bam,bim bam,prožít ten nejhezčí sen.

 

  mezihra

  bim bam........
Tiskni text z www.akordytexty.cz