Až já budu rukovat- polka

Josef Poncar /Vašek Zeman

1. Šel jsem rád a bez váhání
  k odvodu na předvolání
  děvče dalo políbení maminka rady
  přišel voják být to mělo vzal mi míru zvážil tělo
  u komise řekli pak jen schopen bez vady

2. Už mám kufřík připravený
  a na černo lakovaný
  ještě do něj dám tvou fotku co mám na stole
  svou ti pošlu na mou duši ať vidíš jak mi to sluší
  denně ji pak musíš nosit sebou na pole

R: Až já budu rukovat budeš ještě spát
  napíšu ti na vrata křídou mám tě rád
  ať ví celá dědina že ty jsi má jediná
  až se domů z vojny vrátím
  pak budeš má
   
  xxxxxxxx

R: Až já budu rukovat budeš ještě spát
  napíšu ti na vrata křídou mám tě rád
  ať ví celá dědina že ty jsi má jediná
  až se domů z vojny vrátím
  pak budeš má

Tiskni text z www.akordytexty.cz