Barcarola

Jacques Offenbach

Já chci plout a bárkou se vést 
Když vábničky hvězd zní tmou 
Dát se nést a plout lagunou 
Tou gondolou tvou a mou 

Táhlá píseň houpavá ať příslib lásky dá 
Dlouho v nás ať zůstává co víš jen ty a já 
Já chci plout a snít žádný svár žádný splín 
Já chci znát ten žár ohnivých jižních vín 

Rychle tam být si přej 
Hudbou se nést tam dej 
Můžem plout a bárkou se nést 
Snad nejhezčím z měst co znám 

Dát se nést a díky svým snům 
Tam znát každý dům i chrám 
Táhlá píseň houpavá nám příslib lásky dá 
Dlouho v nás pak zůstává co víš jen ty a já 

Můžem plout a snít 
Na vlnách árií 
Můžem znát ten žár 
Když nám Barcarola zní 

Já chci plout a bárkou se vést 
Když vábničky hvězd zní tmou 
Dát se nést a plout lagunou 
Tou gondolou tvou a mou 
Tiskni text z www.akordytexty.cz