Pán je so mnou

Kapucíni

E      H       A     E     
Ty si, Pane, stále pri mne, ja to však necítim.
E    H     A     E         
Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.    

  A           E          
/: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe,
A         E       
moje oči od mámony sú zaslepené.
E      H      A     E    
Daj mi dolu závoj z očí, by som Ťa uvidel
E      H      A      E     
a za Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel. :/

Daj mi dolu závoj z očí, by som Ťa uvidel
a za Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel.
Tiskni text z www.akordytexty.cz