Arri vederci Hans - disco

Henry Mayer /Jan Pixa

g (-5)  disko

Intro  + sólo 1. sloka

1. Ari vederči Hans - nevím, co vůbec chceš - 
  já lásku nechci ti dát - já nechci tě znát - 
  já nechci tě znát - tak běž!

2. Ari vederči Hans - tak už jdi vážně pryč 
  v tvé řeči neumím víc - já umím jen říct -  coda
  ó - ari vederči hans.

R: Tak neváhej vrátit se domů - 
  tam budeš nakonec rád - 
  dál hledej lásku tam u vás - 
  jen tam ji chtěj některé dát.

3. Ari vederči Hans - vidím, že ztrácíš řeč - 
  dál jenom hodiny jdou - já nebudu tvou - 
  já nebudu tvou - tak běž!

4. Ari vederči Hans - i kdybys králem byl - 
  láskou bys pro mne jen plál - já řeknu ti dál - 
  ó - ari vederči hans.

R: Tak neváhej vrátit se domů - 
  tam budeš nakonec rád - 
  dál hledej lásku tam u vás - 
  jen tam ji chtěj některé dát.

  opak. 1+2  + sólo 1 + zpěv 1 + 2 + códa
Tiskni text z www.akordytexty.cz