Byla noc krásná májová- směs - valčík

Jaroslav Šesták – Marek /Lidové písně - České

Byla noc krásná májová, 
vítr se do ní tiše nes, 
zda na to drahá vzpomeneš, 
jak znaven jsem v_tvou náruč kles, 
zda na to drahá vzpomeneš, 
jak znaven jsem v_tvou náruč kles./ 

Tys ručku svou mi podala 
a slza ti v_oku stála, 
tvůj růžová ret zašeptal, 
tvá láska není stálá, 
tvůj růžová ret zašeptal, 
tvá láska není stálá.// Co je to za děvčátko 
s_modrejma očima, 
přivezla nám včera do mlejna 
dvě míry ječmena, 
přivezla nám včera do mlejna 
dvě míry ječmena./ 

Prosila tak rybáře, 
aby jí ho semlel, 
že mu dá za každou měrčičku 
slaďoučkou hubičku, 
že mu dá za každou měrčičku 
slaďoučkou hubičku./ 

Hubičku mu tak dala, 
žalostně plakala, 
kéž bych tě bývala mlynáři 
nikdy nepoznala, 
kéž bych tě bývala mlynáři 
nikdy nepoznala.// 

Mlynáři, ach mlynáři, 
vy chlapci veselí, 
ptám se vás, zdali jste nenašli 
můj věnec zelený, 
ptám se vás, zdali jste nenašli 
můj věnec zelený.// 
Tiskni text z www.akordytexty.cz