Slávny si kráľ

Kompromis

          
Richard Čanaky
 Slávny si Kráľ
   
 Dmi   C  Ami      Dmi  
 Slávny sikráľ,slávny je Tvojtrón,
 B    F   Gmi   A4         
 slávny siJežiš,Vykupiteľmôj.       
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz