Ak náhodou

Darina Rolincová

1. Niekedy ma ráno zvláštnu tvár,
  sklzne zo striech, placho nam kývne od dvier, 
  je niečo vzácne, čo príchuť mu dá,
  ak náhodou, ak náhodou, ak nálada náhodou príde k nám.

R: Ak náhodou dnes chcete sa smiat
  no s viečkami spánok sa hrá,
  ak náhodou vám úsmev chcu vziat,
  nech skusia to niekolkokrát,
  ak náhodou dnes máte svoj den,
  aj nápad hned lepší sa zdá,
  co chcete možte si priat,
  ak náhodou prichadza nálada k vám.

2. Odrazu všetko má krásny rám, 
  zázračný liek, ticho sa pýta či viem,
  že vôňa šedých dní má tiež svoj pár, 
  ak náhodou, ak náhodou, ak nálada náhodou príde k nám.

R: Ak náhodou dnes chcete sa smiat
  no s viečkami spánok sa hrá,
  ak náhodou vám úsmev chcu vziat,
  nech skusia to niekolkokrát,
  ak náhodou dnes máte svoj den,
  aj nápad hned lepší sa zdá,
  co chcete možte si priat,
  ak náhodou prichadza nálada k vám.

Tiskni text z www.akordytexty.cz