Čarnogurské tanky

Karel Kryl

    Dmi        F   Gmi  A Dmi
1. [: Vydám já se loupit do prešpurské banky, :]
   A   Dmi      F   Gmi   A Dmi
  [: abych si moh' koupit, abych si moh' koupit,
              F  Gmi  A Dmi
   abych si moh' koupit čarnogurské tanky. :]

2. [: Vždyť jsou jenom zbožím jak oříšky burské, :]
  [: s požehnáním Božím, s požehnáním Božím,
   s požehnáním Božím tanky čarnogurské. :]

3. [: Zboží s dobrozdáním od Fedora Gála, :]
  [: snad i s požehnáním, snad i s požehnáním,
   snad i s požehnáním pana kardinála. :]

4. [: Z křesťanství zbude tu andělíček s harfou, :]
  [: zahude v duetu, zahude v duetu,
   zahude v duetu s premiérem Čalfou. :]

Tiskni text z www.akordytexty.cz