Klíč od varhan

Petr Spálený /Jan Spálený /Rostislav Černý

Od varhan klíče mít
Šel bych ti hrát
Že pro svý trápení
Nemůžu spát

Hlas píšťal varhaních
Odvane mráz a sníh
Které na srdci mém
Na srdci mém usedá

Od varhan klíče mít
Šel bych ti hrát
Jaký je trápení
Tebe mít rád

Od varhan klíče mám
Do nich svý trápení
Do nich svý trápení
Právě zaklínám

Od varhan klíče mám
Do nich svý trápení
Do nich svý trápení
Právě zaklínám, 
zaklínám, zaklínám 
Tiskni text z www.akordytexty.cz