Název skladby
    
Interpret, skladatel
    
Část textu písně
    

Texty písní:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...Miroslav Černý [-] Transpozice [+]   Tisk textu     


Sto let

Miroslav Černý   Všechno má svá pravidla, své zákony, má je i tento svět.
A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají
se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají 
své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich
podzim, přenechávají svět dětem, a ty pak jsou po cestě, kterou
šli ti, kteří tu byli před nimi.

   Často se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den
nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátele nepotkáváme
najednou. Proč nebyl čas důsledný, snad proto, že jinak nemohl
nebo pouze z rozmaru?

   Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné,
přičinili se o ně lidé nebo jsou řadou, kterou stanovil čas?

   Povím Vám podivný příběh, příběh tím podivnější, že je
skutečný. Jeho události odděluje navzájem sto let.

   Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty
Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen 
prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960, o sto let později.
Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. 
Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson
se narodil roku 1808, Lyndon Johnson roku 1908, o sto let
později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek
svých obětí, oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív než
přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna,
se narodil roku 1839, Lee Harvey Oswald roku 1939, o sto let později.
Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy, v den vraždy mu
radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se
jmenoval Lincoln, i on jej před cestou do Dallasu varoval.
John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly
ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely
směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají sedm písmen,
jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají třináct písmen.
Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají patnáct písmen.

   Je všechno jenom náhoda?